Pagrindinis -> Taip gyvename -> 2017 - 2018 mokslo metai
2017 - 2018 mokslo metai

„Dainuojančio pavasario“ koncertas

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 18 d. visus Biržų miesto ir rajono mokyklų dainininkus jau ketvirtą kartą subūrė edukacinis renginys „Dainuojantis pavasaris“, skatinantis kultūrinį bendradarbiavimą tarp Biržų rajono bendrojo lavinimo įstaigų.

Šiais metais koncertą organizavo Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos bendruomenė, pavadinę jį „100 pavasarių". Kaip ir daugelis šių metų renginių, jis buvo skirtas atkurtos Lietuvos 100-čiui paminėti.

Renginyje dalyvavo Biržų rajono Germaniškio, Papilio, Kaštonų, ,,Aušros“ pagrindinių mokyklų bei „Saulės“ ir Vabalninko gimnazijų neformaliojo vaikų ugdymo kolektyvai.

Sveikiname

El. paštas Spausdinti PDF

         Marius Drevinskas iš 6b kl. meninio skaitymo konkurse  „Skambėkit žodžiai“ laimėjo I vietą (ruošė mokytoja Vita Krisiukėnienė), o Martynas Brazauskas iš 3a - laimėjo III vietą (ruošė mokytoja Nijolė Jurkonienė). Sveikiname!

Trečiokai J. Bielinio viešosios bibliotekos edukaciniame užsiėmime „Knygnešio kelias“

El. paštas Spausdinti PDF

Gegužės 2 d. trečiokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Knygnešio kelias“.

Pokalbis su ketvirtokėmis: apie meną, baimes, Einšteiną, fyfas ir tatuiruotes

El. paštas Spausdinti PDF

      logo birzietis     

      Su „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kė­mis Smil­te Alon­de­ry­te, Gab­rie­le Šer­nai­te, Emi­li­ja Mi­ka­laus­kai­te ir Vai­va Var­žins­kai­te no­rė­tų­si pa­ple­pė­ti prie puo­de­lio ka­vos. Po­kal­bis su šio­mis lais­vo­mis, cha­riz­ma­tiš­ko­mis, nuo­šir­džio­mis ir at­vi­ro­mis as­me­ny­bė­mis mez­ga­si apie bet ką. Apie vis­ką jos tu­ri sa­vo tvir­tą nuo­mo­nę. Nuo pir­mos kla­sės dai­lės bū­re­ly­je jas ug­dan­ti mo­ky­to­ja Ri­ma Brie­die­nė ne­ga­li at­si­džiaug­ti drau­gys­te su šio­mis me­niš­ko­mis mer­gai­tė­mis. Šian­dien „At­ža­ly­no“ mo­kyk­los fo­jė ati­da­ro­ma mer­gai­čių pie­ši­nių pa­ro­da. Su mu­zi­ka ir šven­te pi­ce­ri­jo­je. Daugiau

 ketvirtokes

Parodos atidarymas, kūrybinės dirbtuvės

El. paštas Spausdinti PDF

                      Balandžio 27 d. mokykloje iškilmingai atidaryta kūrybingų ketvirtokių – Smiltės, Vaivos, Gabrielės, Emilijos dailės darbų paroda „ ... ir įvyks stebuklas“.


4par1 m 4par2 m 4par3 m 4par4 m

 

                             Tą pačią dieną vyko kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokiniai išbandė save įvairiuose kūrybiniuose procesuose.

                            5 klasės mergaitės gamino konditerijos gaminius. Vadovė technologijų mokytoja Loreta Svirskienė.


 konditeriai1 m konditeriai2 m


                      Dalis penktokų berniukų gamino inkilus. Juos konsultavo mokyklos direktorius Vaidotas Butkevičius ir technologijų mokytojas Egidijus Račkauskas.

                      

 inkilai1 m inkilai2 m inkilai3 m


                      Kita dalis penktokų, konsultuojami aštuntoko Simo Verkelio pynė juostas.


 justos m


                      Šeštokės mergaitės bendravo su kirpėja Kristina Taujanskaite ir mokėsi kasų pynimo subtilybių.

                                          

kasos1 m kasos2 m kasos3 m kasos4 m kasos5 m kasos6 m


                      Šeštokai berniukai, konsultuojant dailės mokytojai Rimai iš senų laikraščių gamino popierių.

                      

popierius m


                      Dalis septintokių ir dešimtokės užsiėmė sportine veikla (kalanetika). Mergaites mokė sportuoti mokinės Adrijos mama Audronė Giedrikė.


                      Kita dalis septintokių ir aštuntokių mokėsi karpymo meno pradmenų su tautodailininke Saigūne Rožėniene.


karpiniai1 m karpiniai2 m

                     

                      Dauguma aštuntokų su auklėtojomis Kristina ir Justina užsiėmė kūrybine, vaidybine veikla, ruošėsi mokslo metų baigimo šventei.

                      Berniukai aštuntokai mokėsi akmens apdirbimo meno. Juos mokė technologijų  mokytojas Gintaras  Mačys.

                       

 akmuo m


                      Devintokai bendravo su Biržuose žinomu fotografu Zenonu Meškausku, kuris papasakojo fotografijos istoriją, pademonstravo seną foto įrangą, daugybę savo kūrybos darbų.


 fotograf pamok m            


                      Dešimtokai berniukai dalyvavo  „Inžinerijos mokyklos“ vadovo Daliaus Barkausko „3 D projekcija“ veikloje. Mokinai naudodamiesi kompiuteriu kūrė pakabuko dizainą ir jį pasigamino.

         

robotika1 m robotika2 m


                       Dėkojame svečiams ir mokyklos mokytojams už įdomias veiklas, kurios sudomino mokinius.

                  Kūrybinės dirbtuvės – tai puiki galimybė atrasti save ir būti laimingu ateityje!Puslapis 4 iš 26