Pagrindinis -> Taip gyvename -> 2013 - 2014 mokslo metai -> Šauliai žaidynėse Pandėlyje

Šauliai žaidynėse Pandėlyje

El. paštas Spausdinti PDF

    Gegužės pirmąją Biržų 1 kuopos jaunieji šauliai dalyvavo Pandėlyje vykusiose Alfonso Smetonos 5 rinktinės žaidynėse, kurių metu iš geriausiai pasirodžiusių šaulių suformuojama 20 dalyvių komanda, kuri atstovaus rinktinei XVI-osiose Lietuvos šaulių sąjungos žaidynėse Klaipėdoje, bei festivalyje "Sportas visiems". Šauliai varžėsi vasaros biatlono, šauliškame kliūčių ruože, šaudymo rungtyse. Po varžybų biržiečiai pasiliko nakvynei Pandėlyje. Mokyklos sodelyje bendravo prie laužo, kepė dešreles, dalijosi varžybų įspūdžiais. Sutemus, pasiskirstę į būrius, dalyvavo naktinio orientavosi žygyje po Pandėlio apylinke. Suradus visus kontrolinius punktus po dviejų valandų žygio būriai grįžo į mokyklos sporto salę. Biržų kuopos jaunajai šaulei Agnei sukako 13 metų. Ta proga ją pasveikino kuopų vadai, šauliai trylika kartų pametėjo aukštyn. Ryte šaulius pasveikino atvykęs A.Smetonos 5 rinktinės vadas atsargos pulkininkas leitenantas V.Petkevičius. Visai eilei jaunųjų šaulių ,išlaikiusių pirmos, antros ir trečios pakopų normatyvus įteikė pakopų žymenis. Rinktinės vado įsakymu Pandėlio 13 kuopos jaunasis šaulys K.Glemža paskirtas rinktinės jaunųjų šaulių vadu. Pandėlio gimnazijos direktorius D.Karaliūnas už aktyvų bendradarbiavimą su Pandėlio gimnazijos jaunaisiais šauliais įteikė padėkos raštus Biržų 1 kuopos vadui ir kuopos vado pavaduotojai I.Arlikevičienei. Į rinktinės komandą pateko 6 Biržų jaunieji šauliai.

                                                   Alfonso Smetonos 5 rinktinės Biržų 1 šaulių kuopos vadas

                                                                                              Vidutis Šeškas

         2014 04_30_sauliai_m